direct lenders

Instellingen die buiten de banken om financieringen verstrekken aan bedrijven kunnen wij ondersteunen bij het vervaardigen van financieringsmemoranda en financiële analyses